English
您目前的位置: 首页» 通知公告

2022级硕博新生党员组织关系转接

1.线上转接:需通过党建工作平台的“党员支持服务系统”(即“党员E先锋”)进行转接。


转入单位为:对外经济贸易大学国家对外开放研究院党委学生第三党支部-党组织代码:011100163404


2.介绍信转接:需填写纸质版介绍信,抬头:中共对外经济贸易大学国家对外开放研究院委员会。


转入单位为:对外经济贸易大学国家对外开放研究院党委学生第三党支部。


                                                                                     全球价值链研究院

                                                                                      2022年5月31日